biçmək


biçmək
f.
1. Taxılı, otu oraq, dəryaz, maşın və s. ilə kəsmək. Taxılı biçmək. Otu biçmək. Tarlanı biçmək. – Biz məgər bilmirik taxıl biçmək. S. Ə. Ş.. // məc. Götürmək, əldə etmək mənasında. Nə əkərsən, onu biçərsən. (Məsəl). Çün hər nə kim əkərsən, anı biçərsən, axır. Nəs..
2. Parçadan boya, bədənə görə paltar və s. kəsmək. Şalvar biçmək. Palto biçmək. // Ümumiyyətlə, kəsmək. Sıxır bədənimi bu kor fələyin; Əynimə biçdiyi don aşkaraşkar. B. V..
3. məc. Qırxmaq. Sübhanverdizadə üzünü kəsə-kəsə, dəryazla ot biçən kimi, tüklərini bir növ ala-yarımçıq biçib qurtardı. S. R..
4. məc. Kütləvi surətdə qırmaq, öldürmək, məhv etmək (bəzən «biçib-tökmək» şəklində işlənir). <Həmzət:> İldırımmisal qılıncı ilə düşmənləri biçib-tökür. M. Hüs..
5. Bəzi sözlərə qoşularaq, ifadələr düzəldilir; məs.: boğazını biçmək, divan biçmək və s.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • biçmə — «Biçmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • BICM — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres   Sigles de trois lettres > Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

  • BICM — Battlefield Intelligence Collection Model (Governmental » Military) BCTP Intelligence Collection Model (Governmental » Military) …   Abbreviations dictionary

  • biçməy — (Cəlilabad) kəsmək. – Meşədə nə iri ağac varsa, hamsın biçiblər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ölçüb-biçmək — f. 1. Tikiləcək paltarın və s. nin ölçüsünü götürmək və bu ölçüyə əsasən parçasını kəsmək. 2. məc. Götür qoy etmək, hərtərəfli fikirləşmək. Ölçüb biçib nəticə çıxarmaq. – <Gözəl> düşünməli, ölçüb biçməli, cavab verməli idi. Ə. Vəl.. Hidayət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölçüb-biçmə — «Ölçüb biçmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əkib-biçmə — «Əkib biçmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əkib-biçmək — f. Əkinçiliklə, biçinçiliklə, yaxud tərəvəzçiliklə məşğul olmaq. Səfər kişi . . göy göyərti əkib biçir. M. C.. <Dilavər:> Hələ qoy işlərimizi sahmana salaq, taxılımızı əkib biçək, sonrası qiyamət olacaq. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biçdirmək — «Biçmək»dən (1 və 3 cü mənalarda) icb. Taxılı biçdirmək. – <Hacı Nuru:> Sən mülkədarsan, sənə lazım idi ki, əkdirəydin, biçdirəydin, dövlət qazanaydın. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biçilmək — «Biçmək»dən məch. Paltar biçilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti